Djelatnosti

Prijevoz

 • prijevoz rasutih tereta (šljunak, pijesak, zemlja, žitarice itd.)
 • prijevoz neopasnog i građevinskog otpada (šute)
 • odvoz zemlje od iskopa

Iskopi

 • iskopi kanala mini bagerom za temelje, kanalizaciju, vodu, plin itd.
 • iskopi za podrum, ribnjak, septičke jame
 • strojno skidanje humusa

Niskogradnja

 • priprema terena (podloge) za tlakovce/asfalt – u suradnji s kooperantima nudimo i postavljanje tlakovaca i rubnika
 • gradnja parkirališta

Rušenja

 • rušenje građevinskih objekata i odvoz na deponiju

Rušenja

 • rušenje građevinskih objekata i odvoz na deponiju

Zemljani radovi

 • uređenje okoliša i dvorišta
 • valjanje travnjaka
 • niveliranje terena
 • izrada travnjaka

Usluge građevinske mehanizacije

 • iskopi, rušenja
 • vađenje panjeva i slično

Ostalo

 • rezanje asfalta i betona
 • zabijanje cijevi za vodu